LA SEVA INVERSIÓ

Avui en dia el seu sistema d’informació es troba a l’avantguarda de la tecnologia. Això constitueix un autèntic avantatge competitiu.
Però, demà... els seus equips hauran de renovar-se per seguir i acompanyar el desenvolupament de l’empresa.

LA SEVA PROBLEMÀTICA

Els modes de finançament tradicionals (compra sobre fons propis, crèdit...) no s’adapten a les seves inversions amb fort nivell d’obsolescència.
Les limitacions pressupostàries i comptables de l’empresa no li permeten estar al dia de les noves tecnologies.

ASSISTÈNCIA ESSENCIAL

 • La tresoreria s’optimitza.

 • Els fons propis es conserven per a les inversions vinculades amb l’activitat principal de l’empresa.

 • Les quotes es comptabilitzen com a despeses externes i no suposen cap càrrega per a l’endeutament de l’empresa.

 • Flexibilitat: la quota integra la totalitat del projecte en un contracte d’entre 12 i 60 mesos amb terminis adaptats a les seves limitacions pressupostàries.

 • Evolució: els equips es poden renovar en qualsevol moment del contracte sense modificar la quota.

 • Una relació sostenible mitjançant 3 ofertes, per gestionar l’evolució del seu parc. Sigui quin sigui el seu contracte de renting, es beneficia automàticament, a través del seu soci, d’una de les 3 ofertes d’anàlisi de rendiments del seu parc, adaptades a les necessitats i a la mida de la seva empresa! 

LA SOLUCIÓ: EL RÈNTING EVOLUTIU

A les àrees òptimes d’evolució del seu contracte, BEEP li comunica per Internet el contracte essencial personalitzat del seu parc:

 •  L’anàlisi dels rendiments del parc llogat.
 •  Les possibilitats de renovació a quota constant.
 •  El detall dels contractes amb els equips afectats, és a dir, tota la informació necessària per optimitzar l’evolució del parc. 

LA SOLUCIÓ: EL RÈNTING EVOLUTIU

A les àrees òptimes d’evolució del seu contracte, BEEP li comunica per Internet el contracte essencial personalitzat del seu parc:

 •  L’anàlisi dels rendiments del parc llogat.
 •  Les possibilitats de renovació a quota constant.
 •  El detall dels contractes amb els equips afectats, és a dir, tota la informació necessària per optimitzar l’evolució del parc.