Solucions en informàtica i telecomunicacions per a centres educatius:

 •  Presentació́
 •  La tranquil·litat d’un servei òptim Servei a mida
 •  Servei a mida
 •  Solucions per a centres educatius
  •  Equips
  •  Eines de col·laboració́
  •  Software de control d’aula i control de dispositius
  •  Aula digital
  •  Wi-Fi i connectivitat
  •  Kit de Robòtica
  •  Impressió́ 3D
  •  Assegurances

Més solucions:

 •  Renting evolutiu
 •  Solució́ d’impressió́
 •  Servidors
 •  Videovigilància 

Avui dia, els alumnes ja són nadius digitals, tots ells han nascut amb smartphones, videojocs i Internet. Així́, la seva forma d’aprendre, comunicar-se, interactuar i socialitzar-se és diferent a la d’anteriors generacions. L’entrada de les TIC a les aules és, no solament imparable, sinó́ imprescindible. Un ensenyament centrat en les noves tecnologies ajuda a un aprenentatge més efectiu, motivador, atractiu, divertit i interactiu. Connecti amb els seus alumnes, potencií̈ les seves aptituds i converteixi el seu centre en un referent!

Però̀... Wi-Fi a totes les aules? Portàtils o tauletes? Pissarres interactives o monitors? Són preguntes que ens assetgen dia a dia. La tecnologia avança a un ritme vertiginós, estar a l’última és gairebé́ impossible i, a la vegada, és una necessitat imprescindible per afavorir l’aprenentatge dels alumnes... Una problemàtica complexa d’afrontar. 

Relaxi’s i dediqui el seu temps al que millor sap fer! A BEEP li oferim un servei professional i global amb totes les solucions tecnològiques per a centres educatius, escoles i universitats. Comptem amb una divisió́ específica i un ampli equip de tècnics i consultors experts que l’assessoraran i el mantindran informat sobre la tecnologia que més s’adeqüi a les seves necessitats i les dels seus alumnes. 

BEEP és una gran empresa que compta amb més de 225 botigues repartides per tot Espanya i forma part del grup TICNOVA. Així́, som el grup més gran especialitzat en botigues de proximitat en informàtica i electrònica de consum. Una unió́ que ens fa forts i li assegura un servei ràpid i proper amb les màximes garanties.

BEEP-EDU, una divisió́ de BEEP i un referent per a que el seu centre estigui sempre a punt! 

PROXIMITAT: Les nostres 225 botigues són a prop d’escoles i universitats ... Així́, li garantim un servei ràpid i amb capacitat de gestió centralitzada per a centres educatius amb dispersió geogràfica.

SERVEI: Som el costat humà̀ de la tecnologia. Els nostres tècnics li ofereixen atenció́ personalitzada, implicació́ i un assessorament que parla el seu idioma.

QUALITAT: La mida del grup ens permet establir relacions comercials directes amb els principals fabricants del sector com HP, Microsoft, Netgear, Intel, Lenovo, LG, Promethean, BQ...

EXPERIÈNCIA: Més de 25 anys creixent en un sector en contínua evolució́ ens avalen com a sinònim de garantia i superació́. 

COMPETITIVITAT: Preus òptims gràcies a la unió́ de les més de 225 botigues que ens permeten negociar amb força amb els proveïdors. A més, disposem d’o cines de compra pròpies a Taiwan i la Xina.

INNOVACIÓ: Els primers a tenir les principals novetats gràcies als acords de prioritat amb els principals fabricants per a la comercialització́ de les seves novetats.

PROFESSIONALITAT: Comptem amb un ampli equip humà̀ de professionals, format per treballar amb centres educatius de totes les mides.

SOLVÈNCIA: Formem part de TICNOVA, el grup empresa- rial al qual pertanyen les principals cadenes d’informàtica del territori espanyol. 

A BEEP-EDU li ho posem fàcil, li podem oferir tot el que vostè requereixi en funció de les seves necessitats i re- queriments tecnològics.

Li oferim tot o per parts: 

Aprenentatge guiat, treballant en grup i potenciant, a la vegada, les habilitats individuals. Un aprenentatge que permet a cada alumne dur el seu propi ritme. En aquest entorn, el professor manté el rol de guia i és el suport per canalitzar i orientar els esforços dels alumnes.

Els equips i les eines col·laboratives són imprescindi- bles per fer-ho possible. A BEEP oferim totes les soluci- ons per facilitar l’adaptació.